Lösningsfokuserad kortterapi

Marja-Leena Paakkunainen

- Utbildad sjukgymnast i Göteborg 1982. Har arbetat inom specialsjukvård (bl.a. neurologi och rehabilitering) och primärvård

- fördjupning i psykosomatisk fysioterapi, kurser i olika kortterapiformer, andning, yoga samt förlåtelse

- har sedan år 2004 mottagning i Kauhajoki för mental hälsa med både psykisk och fysisk utgångspunkt


Rastlöshet, oro - upplevelsen av en belastande livssituation tar sig både kroppsliga och psykiska uttryck. Smärta, spända muskler, ångest, panik, sömnstörningar, trötthet, andningsbesvär, nedsatt livsglädje är något som många människor känner igen. Förmågan att koppla av, varva ner - att bara vara, ter sig allt mer avlägsen ...

TerapiSom fysioterapeut var jag i början inriktad på att behandla och åtgärda kroppen. Successivt växte intresset för det psykiska, jag blev mer och mer intresserad av orsaken i stället för verkan - kroppen är en följd av det mentala tillståndet. Kroppen kan, när den reagerar vara till stor hjälp på vägen till ökad förståelse och acceptans, till lugn och ro. Ja, kroppen kan faktiskt fungera som en vägledare till att förstå dom hinder, som ser ut att stå i vägen. Det är en slags resa, som riktar sig inåt och bitvis har man hjälp av någon som lyssnar, stöder och vägleder.

Samtalen
- att bara få vara i en accepterande och lugn atmosfär
- för att kunna lyssna, höra
- för att betrakta och förstå dom hinder, som tycks stå i vägen för upplevelsen av lugn och ro
- för att åter kunna knyta an till glädje, tillit och frihet


Du är varmt välkommen som du är