Muutoksen, menetyksen tunnekeskeinen kohtaaminen

on jäsennelty työskentely, joka auttaa kohtaamaan ne ajatukset ja tunteet, ristiriitaisetkin, jotka nousevat totutun elämäntilanteen muuttuessa, esimerkiksi työpaikan menettäminen, ihmissuhteen päättyminen, lapsen syntymä, läheisen kuolema jne. Reagoiminen on luonnollista riippumatta menetyksen tai muutoksen muodosta. Hyväksyvä suhtautuminen itsessä nouseviin tunteisiin, tuntemuksiin ja ajatuksiin vapauttaa.