Kognitiivisiä menetelmiä

voidan käyttää auttamaan huomaamaan ja ymmärtä-mään oireita ja ongelmia tuottavia ja ylläpitäviä ajatus- ja toimintamalleja, muun muassa kuvien ja symbolien, kirjallisten tehtävien ja toiminnallisten harjoitteiden avulla.