Henkilökohtainen terapeuttinen keskustelutuokio

 jonka lähtökohta on kiireetön ja hyväksyvä ilmapiiri ja jossa on mahdollista puhua huomioistaan ja ajatuksistaan. Kaikki asiat voi ottaa esiin, mitään ei tarvitse rajata pois. Kuuntelija ei arvostele tai tuomitse, vertaile tai vaadi vaan tilaisuus on kuunnella itseään ja lempeästi huomata omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan. Keskustelussa voi avata omia kokemuksiaan ja saada niihin uudenlainen vapauttava kokemus. Ongelman/ ristiriidan sisältöä ei tarvitse analysoida, menneisyyttä ei tarvitse ´kaivella´.  Se on kokemuksen katsomista uudella tavalla.