Todellinen anteeksi antaminen

lähtee ongelman tunnistamisesta. Ongelman tunnistaa siitä, että mieli ja keho reagoivat jollain tavalla. Tämä johtaa sisäiseen keskusteluun, ajatteluun, joka on laadultaan joko hyväksyvää, lempeää - armollista tai tuomitsevaa, syyllistävää - armotonta. Todellinen anteeksi antaminen kysyy halukkuutta katsoa sisäänpäin, jolloin voi nähdä ajatuksen, huomata sen sisällön. Todellinen anteeksi antaminen on mielen muutos, se on ajatuksen vaihtamista armottomuudesta armollisuuteen.