Ratkaisukeskeinen lähestymistapa 

 Ratkaisukeskeisyys tai voimavarakeskeisyys on lähestymistapa, jossa ei keskitytä ongelmiin vaan pyritään kiinnittämään huomio niihin voimavaroihin, joita jokaisella on. Ongelmaa ei kielletä vaan se nähdään mahdollisuutena tulla tietoiseksi ja yhdessä totutellaan katsomaan sitä uudenlaisesta näkökulmasta.

"Ongelmaan on jo olemassa ratkaisu sen syntyhetkellä."