Keskustelutuokio, luento, työpaja

Olen useamman vuoden matkannut itseeni, kohti armollisuutta ja huomannut miten hoitavaa, eheyttävää on pysähtyä huomaamaan ajatuksiaan ja toimintatapojaan joko kahden keskeisessä keskutelutuokiossa tai ryhmässä yhdessä toisten kanssa.

Kiireettömässä ja hyväksyvässä ilmapiirissä on mahdollista puhua huomioistaan ja ajatuksistaan, mistä tahansa asiasta. Keskustelussa mitään ei tarvitse rajata pois. Kuuntelija ei arvostele tai tuomitse, vertaile tai vaadi vaan tilaisuus on kuunnella itseään ja lempeästi huomata omaa sisintään. Keskustelussa voi avata omia kokemuksiaan ja saada niihin uudenlainen vapauttava kokemus.

Ajatusten jakaminen hyväksynnän läsnä olossa helpottaa niiden huomaamisen. Yhdessä on helpompi muistaa ja valita lempeä ja hyväksyvä suhtautuminen.

Alustus toivotusta, sovitusta aiheesta luo mahdollisuuden keskustelulle, yhteiselle hetkelle, jakamiselle, jossa voi kuunnella itseään ja toisia. Ota yhteyttä/Pyydä tarjous

Juttutuokio on:


Armollisuutta

joka lähtee ongelman tunnistamisesta. Ongelman tunnistaa siitä, että mieli ja keho reagoivat jollain tavalla. Tämä johtaa sisäiseen keskusteluun, ajatteluun, joka on sisällöltään joko hyväksyvää, lempeää - armollista tai tuomitsevaa, syyllistävää - armotonta. Armollisuus kysyy halukkuutta katsoa sisäänpäin, kuunnella itseään, jolloin voi nähdä ajatuksen, huomata sen sisällön. Armollisuus on mielen tilan valinta, se on ajatuksen vaihtamista armottomuudesta armollisuuteen.

Tietoista, hyväksyvää läsnäoloa

joka tarkoittaa tietoista huomion suuntaamista, keskittymistä. Se tarkoittaa lisäksi, että huomion kohdetta tarkkaillaan tietyllä tavalla; nyt-hetkessä hyväksyen, ilman arvostelua. Tällainen huomion suuntaaminen lisää ymmärrystä, tämän hetken todellisuuden hyväksymistä.

Hengittämistä

sillä samassa kun huomaan sen, se tuo minut nyt-hetkeen. Se ankkuroi minut itseeni. Hengitys on kaiken inhimmillisen toiminnan perusedellytys. Se on elämän alkulähde, olemassaolomme perusmoottori.

Hengityksellä on keskeinen rooli henkisessä hyvinvoinnissa, mielenrauhan palauttamisessa ja sen ylläpitämisessä.

Juttutuokio on:


Mahdollisuus elämäntilanteen muutoksen tunnekeskeiseen läpikäymiseen -  kohtaamiseen

Juttutuokiossa tuetaan huomaamaan ja kohtaamaan ne ajatukset ja tunteet, ristiriitaisetkin eli se reaktio, joka nousee kun totuttu elämäntilane muuttuu, esimerkiksi työpaikan menettäminen, ihmissuhteen päättyminen, lapsen syntymä, läheisen kuolema jne. Reagoiminen on luonnollista riippumatta elämäntilanteen muutoksen muodosta. Saat tukea itsessä nousevien tunteiden, tuntemuksien ja ajatuksien lempeään ja hyväksyvään suhtautumiseen. Se vapauttaa.

Toisesta näkökulmasta katsomista, ongelman uudelleen määrittelyä


Juttutuokiossa ongelmaa ei nähdä ´ongelmana´, vaan päinvastoin, se nähdään mahdollisuutena huomata, tulla tietoiseksi itseä kuormittavista toimintatavoista ja ajattelusta. Ongelmaa ei kielletä, eikä sitä myöskään jäädä analysoimaan tai ´kaivelemaan´, vaan sitä ohjataan katsomaan lempeäst ja lähestymään toisenlaisesta näkökulmasta.

Ongelmaan on jo olemassa ratkaisu sen syntyhetkellä.

                                                                                         IOK