Tervetuloa sivuille, joiden kautta tarjoutuu tukea ja ohjausta mielen hyvinvointiin. 


Miksi huolehtia mielen hyvinvoinnista?

- Me huolehdimme kehosta, kodista, toisista, vaatteista, koneista, autosta, ym. Miksei siis myös omasta mielestä, ajatuksistamme, jotka ovat kaiken lähtökohta?

Minkälaista tukea?

- Tämä on matalan kynnyksen tukea lyhyelläkin aikavälillä elämän erilaisissa solmukohdissa.

- Tämä on terapeuttista keskustelua, työskentelyä rauhallisessa luottamuksen ilmapiirissä. Kuuntelijana teen parhaani valitakseni rauhan ja hyväksynnän mielentilan, jolloin mieltä painavat ajatukset rohkenee herkemmin puhua, sanoa ääneen. Oma kokemukseni kriisin ja ristiriidan myllerryksessä on, ettei mikään ole niin parantavaa ja eheyttävää kuin tunne, että saan olla sellaisenaan ajatuksineen ja reaktioineen juuri siinä hetkessä. Tieto, että toinen kuuntelee - kuulee, No matter what.

- Tämä on tukea hetken irtiottoon kiireen keskellä, tukea rauhoittumiseen ja pysähtymiseen.

- Tämä on mahdollisuus yhdessä katsoa ja avata uusia näkökulmia ongelmiin, mielen hyvinvointia rajoittaviin tekijöihin, liittyen esimerkiksi ihmissuhteisiin, työhön, yrittämiseen tai mihinkä tahansa elämän-tilanteeseen.

Koska?

- Silloin kun kokee elämäntilanteen kuormittavana tai jumittuneena, varsinkin kun se tuntuu pitkittyvän ja toistuvan. Joskus on sisäinen tarve pysähtyä tai sitten joku (äkillisesti) muuttunut tilanne pysähdyttää, liittyen ihmissuhteisiin, terveyteen, toimintakykyyn, työhön tai toimeentuloon.

- Ulkopuolisen tarjoamaan tukeen voi kääntyä esimerkiksi kun ei halua kuormittaa läheisiään tai kun kokee, ettei tule kuulluksi. Yksin ei kannata jäädä, sillä ajatuksilla on taipumus lähteä kiertämään kehää, jolloin uusien näkökulmien ja ratkaisujen huomaaminen vaikeutuu.

- Silloin kun olet kiinnostunut mielesi hyvinvoinnista, toisin sanoen omasta itsestä, siitä kuka olet, omista mahdollisuuksista ja siitä, mitä kohti olet kulkemassa.

Miten?

- Itse maksaessasi et tarvitse lähetettä. Puhelimitse tai sähköpostiviestillä voi sopia ajankohdan tapaamiselle. Ajankohtia löytyy usein lyhyelläkin aikavälillä.

-  Diagnoosia ei tarvita, se ei myöskään ole este. Oma halukkuus ja kiinnostus on tärkein.

- Työskentely on luottamuksellista, siihen sisältyy vaitiolovelvollisuus.

Kesto?

- Työskentely muotoutuu aina sen hetken toiveiden ja tilanteen mukaan. Se voi olla tiivistä ja tavoitteellista (kerran viikossa tai joka toinen viikko), tietyn ajan kestävää, 1 -20 kertaa. Joillekin kerta tai muutama riittää, mutta se voi myös ulottua pidemmälle aikavälille. Jotkut jatkavat tiivimmän työskentelyvaiheen jälkeen harvemmin mutta säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuukaudessa mielen jatkuvan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Mitä tämä maksaa? Katso Hinnat