Psykofyysinen terapia on kuuntelevaa ja tasavertaista keskustelua kiireettömässä ja hyväksyvässä tilassa. Tarkoitus on auttaa huomaamaan omasta sisimmästään nousevat ratkaisut. Yksin ei tarvitse, eikä kannata jäädä ristiriidan, häiritsevän olon kanssa, sillä yksin ei huomaa, kun yrittääkin ratkoa ongelman tai ristiriidan samoilla keinoilla, joilla se on synytynyt. 

Terapian ei tarvitse olla pitkäkestoista, monimutkaista analysointia tai menneisyyden ´kaivamista´. Se voi olla yksinkertaista ja lyhytkestoista, 1 - 20 kertaa. Voit tulla oma-aloitteisesti, ilman viranomaisohjausta.  Ota yhteyttä, tiedustele, joskus jo muutaman kerran keskustelu voi auttaa ymmärtämään ja helpottaa omaa tilannetta.